Việt Nam xuất siêu hơn 4 tỷ USD trong quý đầu năm 2023

2:44 | 30/03/2023

So với cùng kỳ 2022, kim ngạch xuất – nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong quý 1 năm 2023 đều đều sụt giảm trên 10%, dù vậy giá trị xuất siêu ghi nhận lại tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Việt Nam xuất siêu hơn 4 tỷ USD trong quý đầu năm 2023

Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội tháng 3 và quý 1 năm 2023, trong đó cập nhật một số thông tin về hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong giai đoạn.

Theo đó, trong tháng 3, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 58,49 tỷ USD, tăng 18,6% so với tháng trước và giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, trong 3 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 154,27 tỷ USD, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu giảm 11,9% còn nhập khẩu giảm 14,7%

Tựu chung, cán cân thương mại hàng hóa quý 1 năm 2023 ước tính xuất siêu khoảng 4,07 tỷ USD, tăng hơn 2,1 tỷ USD nếu so sánh với cùng kỳ năm 2022.

Việt Nam xuất siêu hơn 4 tỷ USD trong quý đầu năm 2023 ảnh 1

14 mặt hàng xuất khẩu “tỷ USD”

Về xuất khẩu hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sơ bộ tháng 02/2023 đạt 26,05 tỷ USD, cao hơn 172 triệu USD so với số ước tính.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 3/2023 ước đạt 29,57 tỷ USD, tăng 13,5% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,33 tỷ USD, tăng 12,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 22,24 tỷ USD, tăng 13,7%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 3 giảm 14,8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 16%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 14,4%.

Tính chung quý 1 năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 79,17 tỷ USD, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 19,26 tỷ USD, giảm 17,4%, chiếm 24,3% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 59,91 tỷ USD, giảm 10%, chiếm 75,7%.

Trong quý 1 năm 2023 có 14 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 77,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó có 04 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 52,8%.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩunhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 1,07 tỷ USD, chiếm 1,3%; nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 70,24 tỷ USD, chiếm 88,7%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 6,07 tỷ USD, chiếm 7,7%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 1,79 tỷ USD, chiếm 2,3%.

Việt Nam xuất siêu hơn 4 tỷ USD trong quý đầu năm 2023 ảnh 2

17 mặt hàng nhập khẩu “tỷ USD”

Về nhập khẩu hàng hóa, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa sơ bộ tháng 02/2023 đạt 23,25 tỷ USD, thấp hơn 327 triệu USD so với số ước tính.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 3/2023 ước đạt 28,92 tỷ USD, tăng 24,4% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,72 tỷ USD, tăng 35,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 18,2 tỷ USD, tăng 18,7%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 3 giảm 11,1%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 7,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 13%.

Tính chung quý 1 năm 2023, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 75,1 tỷ USD, giảm 14,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 26,03 tỷ USD, giảm 13,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 49,07 tỷ USD, giảm 15,4%.

Trong quý 1 năm 2023 có 17 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 75,1% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó có 02 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 37,6%.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 70,22 tỷ USD, chiếm 93,5%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 43,8%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 49,7%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng ước đạt 4,88 tỷ USD, chiếm 6,5%.

Việt Nam xuất siêu hơn 4 tỷ USD trong quý đầu năm 2023 ảnh 3

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa quý 1 năm 2023, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 20,6 tỷ USD.

Chiều ngược lại, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 23,6 tỷ USD.

Trong quý 1 năm 2023, xuất siêu sang Mỹ ước đạt 17,5 tỷ USD, giảm 23,4% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU ước đạt 6,9 tỷ USD, giảm 10,1%.

Chiều ngược lại, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 12,1 tỷ USD, giảm 15,4%; nhập siêu từ Hàn Quốc 6,3 tỷ USD, giảm 40,1%; nhập siêu từ ASEAN 2 tỷ USD, giảm 46,3%; nhập siêu từ Nhật Bản 158,5 triệu USD, giảm 66,4%.

Ngoài ra, trong khi khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 6,77 tỷ USD thì khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) lại xuất siêu 10,84 tỷ USD.

Theo Thời Đại

Đọc nhiều nhất

Bài viết được chọn