Tin tức trong nước

Nghệ An tiếp tục giữ vững top 10 địa phương thu hút FDI tốt nhất cả nước

Trong 3 tháng đầu năm 2023, tỉnh Nghệ An thu hút được 2 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký cấp mới hơn 164,9 triệu USD. Theo đó, tỉnh này tiếp tục giữ vững top 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Theo số liệu mới nhất về tình hình […]

Bài viết được chọn