Giảm tỉ lệ cho vay cổ đông lớn, tác động ngân hàng thế nào?

3:09 | 24/01/2024

Quy định mới về tỉ lệ cho vay một khách hàng và người liên quan (phần lớn là các cổ đông lớn) sẽ giúp hạn chế rủi ro nợ xấu.

Theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), tỉ lệ cho vay đối với 1 khách hàng giảm từ 15% xuống 10%, tỉ lệ cho vay đối với 1 khách hàng và người liên quan từ 25% xuống 15% vốn tự có của một ngân hàng.

Công ty chứng khoáng Maybank nhận xét quy định này nhắm đến mục tiêu hạn chế ngân hàng cho vay sân sau.

Trong khi đó, ông Võ Minh Chiến – chuyên viên phân tích Công ty chứng khoán VNDirect, cho rằng việc giảm tỉ lệ cho vay đối với một khách hàng và người có liên quan giúp đa dạng hóa danh mục tín dụng, giảm thiểu rủi ro đạo đức từ phía khách hàng và rủi ro nợ xấu cho các ngân hàng.

Tuy vậy, ông Cao Việt Hùng, Giám đốc Phân tích ngành ngân hàng (Công ty Chứng khoáng ACBS), nhận định với lộ trình giảm dần tỉ lệ cho vay theo từng năm, các ngân hàng có quy mô lớn gần như không bị ảnh hưởng nhờ xu hướng tăng tỉ trọng cho vay nhỏ lẻ và tăng vốn trong nhiều năm qua.

Riêng các ngân hàng có vốn nhỏ và vừa, hoặc có tỉ trọng cho vay doanh nghiệp cao sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Vì lẽ, các ngân hàng này phải tuân thủ quy định mới của Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Đọc nhiều nhất

Bài viết được chọn