Tài chính

Lý do vốn FDI mới vào Việt Nam giảm mạnh

Tổng vốn đăng ký đầu nước nước ngoài vào Việt Nam quý I chỉ bằng 61,2% so với cùng kỳ năm trước. Các tập đoàn lớn đang cẩn trọng, xem xét kỹ việc tiếp tục đầu tư lớn vào Việt Nam. Theo dữ liệu được Cục Đầu tư Nước ngoài công bố, tính đến ngày […]

Bài viết được chọn