Nhà đất

Hơn 10.000 căn officetel, shophouse không được cấp sổ hồng

Thành phố hiện có 10.019 căn officetel, shophouse nằm trong nhóm nhà ở thuộc loại hình bất động sản mới, chưa đủ quy định cấp giấy chứng nhận (sổ hồng). Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố vừa báo cáo Ban Đô thị Hội đồng nhân dân TP HCM về kế hoạch giám sát […]

Bài viết được chọn