Doanh nghiệp

Lãnh đạo MSB xác nhận có khả năng sáp nhập ngân hàng

Lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) cho biết, ngân hàng này đang chuẩn bị phương án sáp nhập thêm một ngân hàng để trình Đại hội cổ đông thông qua và Ngân hàng nhà nước phê duyệt theo gợi ý của cơ quan này. Theo đó, thông […]

Bài viết được chọn